Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840703
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Uitwerking voorkeursscenario Essenhof Samen met de Markt (Ris 1840541)
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Bekrachtigen geheimhouding bijlage 1 bij RIB Essenhof Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Opheffen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Rib Essenhof Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Uitwerking voorkeursscenario Essenhof Samen met de Markt (Ris 1840541) Voorblad stukken