Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840567

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840567

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840567
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Spuiboulevard 4-88
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Spuiboulevard 4-88
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 06-12-2016
Gerelateerde zaak 1751296
Adviescommissie 13-12-2016
Raad 20-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 27 maart 2012 het bestemmingsplan "Schil" vastgesteld. In dat bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om via het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het kantoorgebouw Spuiboulevard 4-88 (o.a. voormalig ANWB-kantoor) te komen tot een andere invulling. De initiatiefnemer heeft bij brief van 27 november 2015 verzocht toepassing te geven aan genoemde wijzigingsbevoegdheid en een wijzigingsplan op te stellen. Aangezien wordt voldaan aan de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsregels en er overeenstemming bestaat over de verkoop van de benodigde gronden en de te betalen bijdrage in het kostenverhaal, is door ons bijgaand ontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Gepubliceerd 08-12-2016