Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840541
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1752831 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij RIB uitwerking voorkeursscenario Essenhof Samen met de Markt.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype ontwerpbesluit RAAD Bekrachtigen geheimhouding bijlage 1 bij RIB Essenhofdoc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage Rib Essenhof Raadsbesluit