Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840541
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt op basis van de huidige informatie nog geen besluit over een gedeeltelijke privatisering van de Essenhof. Het college zal in januari met een raadsvoorstel komen ter bespreking in de commissievergadering en besluitvorming in de eerstvolgende raad.