Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840533

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840533

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840533
Onderwerp Raadsinformatiebrief over prestatieafspraken Woonzorg Nederland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake prestatieafspraken Woonzorg Nederland Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake prestatieafspraken Woonzorg Nederland Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype B4 Prestatieafspraaksheet DORDRECHT Algemeen