Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840476

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840476

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840476
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q4
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 12:44:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q4
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 078 770 4743
Datum B&W Besluit 06-12-2016
Gerelateerde zaak 1753303
Adviescommissie 14-12-2016
Raad 20-12-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief informeren wij u over de lokale opdracht 2017 voor de Dordtse jeugdteams, de integrale opdracht 'implementatie sterke basis in de wijk' en de rapportages over het derde kwartaal van 2016 van de Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams. Ook ontvangt u de tweede bestuursrapportage van de Serviceorganisatie, de stand van zaken (van de wachtlijsten) bij Veilig Thuis en het inspectierapport 'Casusonderzoek Zuid-Holland Zuid, Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van twee kinderen in de regio ZHZ'.

Gepubliceerd 08-12-2016