Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840476

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840476

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840476
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q4
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 12:44:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 14 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het debat gaat over het functioneren van Veilig Thuis en wat er beter moet. De belangrijkste onderwerpen zijn de capaciteit en deskundigheid van Veilig Thuis, de rolverdeling, de positionering van de organisatie en het budget.
Naast wethouder Van der Linden enĀ manager Veilig Thuis Hans Groos, levert ook An Theunissen (directeur Stichting Jeugdteams Zuid-Holland ZuidĀ ) een bijdrage aan het debat.
De wethouder geeft aan dat naar aanleiding van het recente inspectierapport, in het Algemeen Bestuur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid vier leden verantwoordelijk zijn voor de opdracht tot verbetering van Veilig Thuis. Hijzelf is hier een van. In januari zullen zij hun bevindingen kenbaar maken.

De commissie krijgt de uitnodiging om binnenkort een werkbezoek te brengen aan Veilig Thuis, dan wel de jeugdteams. Hier reageert de commissie positief op; de griffie zal dit meenemen in de agendering 2017.
De commissie stuurt de raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de gemeenteraad.