Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1837780

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1837780

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1837780
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2015
Aanspreekpunt P. van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1755751 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1755751 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype rapport feitelijke bevindingen inzake besteding fractievergoedingen gemeente Dordrecht 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1755751 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1755751 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen fractievergoedingen 2015 Voorblad stukken