Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1837780

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1837780

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1837780
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2015
Aanspreekpunt P. van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.