Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1837259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1837259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1837259
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2017 15:02:37
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Aamwezig zijn: de dames De Smoker, Kruger (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Reumers, Puik, Engelberts, Staat, Stam, Tutopoly, De Looze, Meijer, van de Burgt, Pols, Bronkhorst, Portier. Vanuit het college zijn aanwezig dhr. Sleeking en dhr. Mos.  
Mededelingen: de commissie start met de Raadsinformatiebrief motie Dordt op Stoom (agendapunt 6) omdat er belangstellenden over dit onderwerp op de tribune zitten. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.