Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1836320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1836320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1836320
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling P&C-documenten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 14:41:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling P&C-documenten
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van (deel 2, niet zichtbaar)
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 29-11-2016
Gerelateerde zaak 1748838
Agendacommissie 13-12-2016
Toelichting

Bij de Begroting 2017 is de beleidswens 'Doorontwikkeling Planning & Control-documenten' aangenomen, waarmee de ambitie om te komen tot digitale P&C-documenten kan worden gerealiseerd. Parallel daaraan is in afstemming met de Auditcommissie een traject gestart waarin de inhoudelijke doorontwikkeling van de documenten centraal staat. In deze raadsinformatie schetsen wij de stand van zaken op beide ontwikkelingen en nemen wij u mee in de fasering en momenten van onderlinge afstemming die wij voor ogen hebben om uiteindelijk te komen tot een digitale, maar ook beleidsinhoudelijk compacte en gerichte Begroting 2018.

Gepubliceerd 30-11-2016