Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1835948

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1835948

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1835948
Onderwerp Voorgenomen gunning accountantsdiensten voor de controlejaren 2017 - 2019
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 14:41:50
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00 Gemeenteraad
Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 Adviescommissie - Bestuur en Middelen
Auditcommissie - woensdag 7 december 2016 20:00 Auditcommissie