Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1835948

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1835948

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1835948
Onderwerp Voorgenomen gunning accountantsdiensten voor de controlejaren 2017 - 2019
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 14:41:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 7 december 2016 20:00
Besluit:

De auditcommissie bespreekt in beslotenheid het raadsvoorstel en de bijlagen. De auditcommissie adviseert de commissie bestuur & middelen om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 20 december 2016. Op 13 december zal in de vergadering van de commissie bestuur & middelen een korte toelichting worden gegeven op het advies van de auditcommissie.