Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1833383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1833383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1833383
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Irvani, 4268 / DM Londt, 770 4296
Datum B&W Besluit 15-11-2016
Gerelateerde zaak 1733822
Agendacommissie 13-12-2016
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naties (Laan der VN) en de Dokweg van de stad aanzienlijk te verbeteren. Belangrijke aanleiding vormt het noodzakelijk groot wegonderhoud en maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. In de afgelopen tien jaar hebben grote investeringen plaatsgevonden op de stadsroute Overkampweg en de Laan der VN. Op het laatste deel van deze stadsroute vanaf de Glazen Tunnel tot de binnenstad heeft de kwaliteitsslag van de openbare ruimte nog niet plaatsgevonden. Belangrijke thema's zijn het maken van een helder en herkenbaar wegprofiel, het herstellen van het zicht op de rivier en het vergroten van de gebruikswaarde van de rivieroever en het gebied. Onderhavige raadsvoorstel vraagt u een aantal besluiten te nemen ten behoeve van de aanvang van de ontwerpfase.

Gepubliceerd 08-12-2016