Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1833383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1833383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1833383
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Visiedocument Dordtse Mijl Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 216028 Dordste mijl Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotinswijziging rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 217002 Dordtse mijl Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 217002 Dordtse mijl Exploitatie Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 217002 Dordtse mijl Investering en reserves Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1733822 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Dordtse Mijl raadscommissie 31-01-2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1751480 Raadsbesluit