Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1833383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1833383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1833383
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl, verbeteren westelijke stadsentree
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66 en SP leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de presentatie van het project Dordtse Mijl. Vragen zijn gesteld over het rangeerterrein van de NS, de stamlijn, het parkeerterrein aan de Weeskinderendijk, braakliggende terrein, de woningen, de bodemverontreiniging, de relatie met andere infrastructurele werkzaamheden en de planning voor de korte en de lange termijn. Aandacht is gevraagd voor duurzaamheid, afwatering, het meenemen van bedrijventerrein De Put en een betere communicatie dan rondom Maasterras. Wethouder Sleeking heeft aangegeven dit project op een organische manier aan te pakken. Anderen worden uitgedaagd te komen met plannen. De gemeente is niet van plan om de regie te nemen. Hij onderschrijft de oproep om realistisch te zijn. Vanzelfsprekend wordt een en ander onderling (intern) afgestemd, zodat voorkomen wordt dat de stad niet bereikbaar is. De stamlijn blijft behouden. Daar zijn namelijk in het verleden afspraken over gemaakt. Woningen zullen niet worden onteigend. Bodemverontreiniging is groot probleem. Opgave van sanering ligt bij NS. Dordrecht bijna geen grondpositie en heeft ook geen middelen. Andere (semi-) overheden zullen worden betrokken om plannen af te stemmen. Rangeerterrein schijnt technisch afgeschreven te zijn. Dat biedt mogelijk kansen. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. D66 zal mogelijk met een stemverklaring komen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op voorstel van de fractie PvdA, CU/SGP en SP wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor een bespreking in de commissie. Deze fracties willen graag meer duidelijkheid over de inrichting van het gebied. De commissie gaat in op het aanbod van de ambtelijke organisatie om hier een toelichting op te geven.