Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1833205

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1833205

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1833205
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Papeterspad (Ris 1832322)
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding GREX Papeterspad Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie Papeterspad (Ris 1832322) Voorblad stukken