Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832374
Onderwerp Raadsinformatiebrief over abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype 1742996 Privaatrechtelijke Parkeertarieven, Tarieven per 1 januari 2017 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017 Voorblad stukken