Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832374
Onderwerp Raadsinformatiebrief over abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 22-11-2016
Gerelateerde zaak 1742996
Agendacommissie 13-12-2016
Toelichting

Op 4 oktober 2016 zijn voor het jaar 2017 door ons de private parkeertarieven (parkeergarages) vastgesteld. Er is toen besloten om de tariefdifferentiatie ook door te voeren in de abonnementen. Voor de huidige abonnementhouders in parkeergarage Veemarkt betekent het besluit (SO/1706094) een aanzienlijke toename van de kosten. Om dit effect te verzachten hebben wij besloten om ons besluit van 4 oktober 2016 deels te herzien en voor de parkeergarage Veemarkt door middel van een trapsgewijze ingroei naar een eenduidig abonnementstarief te gaan. Als gevolg hiervan hebben wij beslispunt 1 van ons besluit van 4 oktober 2016 ingetrokken en een nieuw besluit genomen waarin de gehele privaatrechtelijke tarieventabel opnieuw wordt vastgesteld.

Gepubliceerd 08-12-2016