Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832355

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832355

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832355
Onderwerp Raadsinformatiebrief over visie Sterke basis in de wijk en doorontwikkeling sociale teams en jeugdteams tot integrale teams
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2016 12:30:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over visie Sterke basis in de wijk en doorontwikkeling sociale teams en jeugdteams tot integrale teams
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MJ Oude Ophuis, 078 770 4704
Datum B&W Besluit 22-11-2016
Gerelateerde zaak 1744961
Agendacommissie 13-12-2016
Toelichting

Na de betrekkelijk zachte landing van de drie decentralisaties, staan we voor de transformatie van het lokale sociale domein. We hebben, met betrokkenheid van bewoners en belangrijke partners, een visie opgesteld over hoe we de het professionals netwerk dat in de wijken informatie, advies en ondersteuning biedt aan bewoners verder willen doorontwikkelen. De sociale teams en jeugdteams vormen een belangrijke kern in het professionele netwerk in de wijk. Bovendien zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de teams, en op het gebied van integraal werken door de teams is er nog veel winst te behalen. Daarom focussen we eerst op de doorontwikkeling van deze teams op basis van de visie. We willen in de eerste helft van 2017 de sociale teams en jeugdteams doorontwikkelen tot integrale teams in nagenoeg iedere wijk.

Gepubliceerd 06-12-2016