Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832322
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Papeterspad
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2016 15:31:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen grondexploitatie Papeterspad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie Papeterspad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie Papeterspad Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 261030 7 begrotingswijziging rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1745083 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1750493 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding GREX Papeterspad Raadsbesluit