Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832302

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832302

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832302
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 1 januari 2013 tot 8 maart 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.