Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832302

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832302

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832302
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 1 januari 2013 tot 8 maart 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 1 januari 2013 tot 8 maart 2016
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173 / J van Nes, 770 4180
Datum B&W Besluit 22-11-2016
Gerelateerde zaak 1736955
Agendacommissie 13-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het college kan om bepaalde redenen ervoor kiezen ten aanzien van een document geheimhouding op te leggen. Indien dit document voor de raad is bestemd/naar de raad wordt gestuurd, dient de raad deze geheimhouding in zijn eerst volgende vergadering te bekrachtigen. Een opgelegde geheimhouding ten aanzien van een document dient echter niet langer dan noodzakelijk op dit document te blijven rusten. Dat past namelijk niet bij openbaar besturen. Op grond van artikel 25, lid 4 Gemeentewet kan in situaties, waarin de raad de door het college opgelegde geheimhouding heeft bekrachtigd, alleen de raad de geheimhouding opheffen. Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor om een aantal opgelegde (en bekrachtigde) geheimhoudingen uit de periode 1 januari 2013 tot 8 maart 2016 op te heffen, omdat de toen geldende redenen voor het opleggen (en bekrachtigen) van de geheimhouding niet meer van belang zijn.

Gepubliceerd 08-12-2016