Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832288
Onderwerp Instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum, uitwerking motie vrij fietsen (160628/M41)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum, uitwerking motie vrij fietsen (160628/M41)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RPE Koppelaar, 770 4892
Datum B&W Besluit 22-11-2016
Gerelateerde zaak 1744080
Agendacommissie 13-11-2016
Termijn agenda icm 1844690
Adviescommissie 24-01-2017 + 31-01-2017
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Overeenkomstig de op 28 juni 2016 aangenomen motie vrij fietsen in het centrum (motie 160628/M41) stellen wij voor door middel van stickers op de bestaande bebording en het plaatsen van enkele nieuwe borden een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied in het centrum uit te voeren.

Gepubliceerd 08-12-2016