Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832288
Onderwerp Instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum, uitwerking motie vrij fietsen (160628/M41)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Status Aangenomen
Titel A1 Amendement Vrij fietsen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Het voorgestelde besluit 'akkoord te gaan met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum en na de periode van een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is' te wijzigen in 1. 'akkoord te gaan met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum m.u.v. de Voorstraat tussen het (de) Stadshuis(brug) en de Steegoversloot en na de periode van een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is'. en uit te breiden met 2. nadrukkelijk te gaan handhaven op het rijden van scooters en brommers in het voetgangersgebied. 3. vooraf aan het experiment meer duidelijk te maken, dan nu in het raadsvoorstel staat aan bebording, aan zowel voetgangers, fietsers als ook winkeliers en bewoners en hoe de effectmeting gaat plaatsvinden.
A1 Amendement CDA Vrij fietsen.pdf
Stemming A1 Amendement Vrij fietsen gehoord hebbend winkeliers en bewoners.pdf