Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 183216

Gemeente Dordrecht

Dossier - 183216

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 183216
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering motie AFAC en motie gratis bewaakte stallingen
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 18-05-2009 14:32:47
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering motie AFAC en motie gratis bewaakte stallingen
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.K. Buitink (078-6396813)
Datum B&W Besluit 12-05-2009
Datum verzending 20-05-2009
Agendacommissie 26-05-2009
Adviescommissie 01-09-2009
Raad 08-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief geeft het college aan op welke wijze het uitvoering geeft of zal geven aan de aangenomen moties van VVD en GroenLinks over de AFAC en over gratis bewaakte stallingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de brief, die op zichzelf duidelijk is.
Gepubliceerd 18-05-2009