Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 183216

Gemeente Dordrecht

Dossier - 183216

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 183216
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering motie AFAC en motie gratis bewaakte stallingen
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 18-05-2009 14:32:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Ondernemerschap en bereikbaarheid - dinsdag 1 september 2009 22:15 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief m.b.t. de afhandeling van de moties besproken. Ook aanpalende zaken als het fietsbeleid algemeen, het verwijderingsbeleid, de bezetting van de fietsenstalling en de communicatie over de beschikbare voorzieningen zijn hierbij aan de orde geweest. De fracties waren het er over eens dat de moties naar de letter waren afgedaan. De wethouder heeft toegezegd de geest van de moties mee te nemen in de beleidsevaluatie in het vierde kwartaal van 2009. Hierin wordt ook de eventuele toegevoegde waarde van een AFAC meegenomen. Hij zal dit in elk geval bezien in relatie tot het verbouwde stationsgebied. Op het gebied van communicatie gaf de wethouder aan dat op ludieke wijze aandacht zal worden geschonken aan het parkeren van fietsen in de stalling i.p.v. op straat. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 mei 2009 20:15
Besluit:
De Agendacommissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Ondernemerschap en bereikbaarheid van de Adviescommissie.