Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1830603

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1830603

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1830603
Onderwerp Vaststellen Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2016 08:59:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1739468 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype RAADSbesluit - I Opgaveplan Smart City.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype RAADSbesluit - II Subsidieregeling Innovatiefonds.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Opgaveplan Smart City Dordrecht.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1739468 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Smart City Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Innovatiefonds Smart City Subsidieregeling Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Innovatiefonds Smart City Raadsbesluit