Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827979

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827979

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827979
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslagen Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslagen Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JDH Verschoor, 770 4177
Datum B&W Besluit 15-11-2016
Gerelateerde zaak 1740611
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft op 20 april en 11 mei 2016 de Drechtsteden bezocht. Namens de Visitatiecommissie Informatieveiligheid ontvangt u hierbij ter informatie de definitieve gespreksverslagen van deze twee bijeenkomsten. Wij onderschrijven de inhoudelijke observaties die zijn gedaan door de Visitatiecommissie en beamen het belang van alle vijf de aanbevelingen. De aanbevelingen zullen in de lijn SCD en gemeente worden opgepakt.

Gepubliceerd 08-12-2016