Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827967
Onderwerp Raadsinformatiebrief over implementatie Wet op de Jeugdverblijven
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2016 12:49:28
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief niet in behandeling te nemen omdat deze nieuw beleid bevat en verzoekt het college om een raadsvoorstel.