Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827949

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827949

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827949
Onderwerp Raadsinformatiebrief over reactie college op het toekomstvoorstel van Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2016 12:53:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over reactie college op het toekomstvoorstel van Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over reactie college op het toekomstvoorstel van Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype herinrichting Complex Stadspolders binnen visie Sport in Dordt 2.0.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Brief van bestuur Stichting CKV Oranje Wit Hal over voorstel herinrichting Complex Stadspolders.pdf Algemeen