Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 182778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 182778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 182778
Onderwerp Kenbaar maken opvattingen over containertransferium aan Drechtstedenbestuur
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2009 16:08:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kenbaar maken opvattingen over containertransferium aan Drechtstedenbestuur Voorblad stukken
Icoon voor documenttype voorstel aan de Drechtraad over containertransferium (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit containertransferium aan Drechtstedenbestuur Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Gewiijzigd ontwerpbesluit containertransferium (Ontwerpbesluit) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype brief Drechtstedenbestuur aan de colleges van de Drechtstedengemeenten (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Brief over containertransferium d.d.30 oktober 2008 (Brief) Algemeen
Icoon voor documenttype voorstel aan de Drechtraad over containertransferium (B&W besluit) B&W besluit