Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827737

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827737

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827737
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1740618 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD - 1e leges 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1740618 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1746017 Raadsbesluit