Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827737

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827737

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827737
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging)
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 15-11-2016
Gerelateerde zaak 1740618
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij leggen we u een voorstel voor ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (eerste wijziging). Met deze wijziging wordt voorzien in een legestarief voor een zogenaamd 'vervangende Nederlandse identiteitskaart' bedoeld voor personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd en van wie derhalve het reisdocument van rechtswege vervalt wanneer wetsvoorstel Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A in werking treedt (wijziging van de Paspoortwet).

Gepubliceerd 08-12-2016