Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 182761

Gemeente Dordrecht

Dossier - 182761

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 182761
Onderwerp Voorstel afronding Dordwijkzone: aankoop en ontwikkeling terrein De Vlaming
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2009 16:06:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Voorstel afronding Dordwijkzone: aankoop en ontwikkeling terrein de Vlaming Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afronding Dordwijkzone ; ontwikkeling terrein de Vlaming ; aankoop grond (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Aankoop en ontwikkeling terrein de Vlaming Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit Dordwijk terrein de Vlaming Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwikkeling terrein De Vlaming Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Eerste verkenning ecologische verbinding Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Quick scan Arcadis Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Notitie herontwikkeling terrein De Vlaming (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Afronding Dordwijkzone ; ontwikkeling terrein de Vlaming ; aankoop grond (B&W besluit) B&W besluit