Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827497
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.