Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 182734

Gemeente Dordrecht

Dossier - 182734

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 182734
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorstel lengtebeperking vrachtverkeer binnenstad
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2009 16:14:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorstel lengtebeperking vrachtverkeer binnenstad
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 69 - Verkeersoverlast
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.M. van Beers (078-6396153)
Datum B&W Besluit 12-05-2009
Datum verzending 20-05-2009
Agendacommissie 26-05-2009
Raad 02-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over het invoeren van een lengtebeperking voor vrachtverkeer in de binnenstad. Hiermee wordt beoogd trillingshinder te beperken. Op dit moment loopt het inspraaktraject. Na afronding daarvan kunt u nadere informatie van het college verwachten, waaronder de inspraaknota en de definitieve maatregelen.
Gepubliceerd 15-05-2009