Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 182715

Gemeente Dordrecht

Dossier - 182715

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 182715
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2009 16:20:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Savenije, (078) 6396940
Datum B&W Besluit 12-05-2009
Datum verzending 20-05-2009
Agendacommissie 26-05-2009
Adviescommissie 22-09-2009
Raad 29-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Eind 2008 hebben de adviescommissie en de raad de uitkomsten van de Jongerenmonitor 2007 behandeld (zie grosnr. 2008.687; dossiernr. 118612. De Jongerenmonitor verschijnt eens in de vier jaar. Toen is aan het college verzocht de resultaten te bespreken met de gemeentelijke partners. Met het oogmerk om samen te bekijken in hoeverre de resultaten aanleiding geven om de lopende beleidsuitvoering aan te passen dan wel of er alleen ruimte dient te worden gegeven aan lopende acties om rendement op te leveren. In bijgaande raadsinformatiebrief wordt u ingelicht over de vervolgacties die het college naar aanleiding van de uitkomsten van de monitor heeft ondernomen, alsmede over de door u verlangde inventarisatieronde in het veld. De in de raadsinformatiebrief aangehaalde onderwijsveiligheidsmonitor kan desgevraagd ter raadpleging worden opgevraagd.
Gepubliceerd 15-05-2009