Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 182715

Gemeente Dordrecht

Dossier - 182715

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 182715
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolgacties naar aanleiding van de Jongerenmonitor 2007
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2009 16:20:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2009 19:45
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Sociale Infrastructuur - dinsdag 22 september 2009 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De adviescommissie kan zich vinden in de vervolgacties van het college en besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2009. Eventuele, vanwege tijdgebrek, onbeantwoord gebleven vragen kunnen aan wethouder Lagendijk worden gemaild.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 mei 2009 20:15
Besluit:
De Agendacommissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Sociale infrastructuur van de Adviescommissie.