Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1824903

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1824903

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1824903
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJAB vna Hooydonk, 770 4720
Datum B&W Besluit 08-11-2016
Gerelateerde zaak 1736084
Agendacommissie 13-12-2016
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De gemeente Dordrecht wil de overlast van gevaarlijk geparkeerde fietsen, fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken aanpakken en reduceren. Hiervoor heeft zij op grond van artikel 5:12, lid 1 van de APV handhavingsbeleid fietsparkeerverbodzones Dordrecht vastgesteld (06-04-2011, besluit SO/2010/318698), aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone (15-03-2011, SO/537098), Aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone en Aanwijsbesluit verwijderen van weesfietsen (25-10-2011) en uitbreiding fietsparkeerverbodzone zuidzijde Dordrecht CS (09-02-2016, SO/1566871). Dit betreft het toepassen van de (bestuursdwang) bevoegdheid -het handhavend optreden- tegen deze fietsen. Vanwege een aantal ontwikkelingen die nu samenkomen, zoals het opgaan van Toezicht Dordrecht binnen Stadsbeheer; het gezamenlijk optrekken in de loketfunctie voor de burger en registratie van de 'gevonden en verloren voorwerpen' (telefoons, portemonnees e.d.) en de 'verwijderde voorwerpen' (fout geparkeerde fietsen en weesfietsen); het in 2016 uitbreiden van de fietsparkeerverbodzone aan de zuidzijde van Dordrecht CS; is nu het moment gekomen om het fietsparkeerbeleid op dit thema definitief te maken. Hiervoor is het beleidsplan Handhaving Fietsparkeren opgesteld, waarbij alle eerdere besluiten meegenomen worden tot een duidelijk geheel. Bij het station zijn zones aangewezen waar fietsen niet geparkeerd mogen worden. Fout geparkeerde fietsen worden minimaal 1 uur na de constatering (herstel-/ begunstigingstermijn) verwijderd en naar de AFAC (Algemene Fiets Afhaal Centrale) vervoerd. Weesfietsen worden door de hele stad verwijderd. Zij hebben een herstel-/begunstigingstermijn van 28 dagen. Fietsen worden voor 13 weken opgeslagen in het AFAC. Eigenaren van de fiets kunnen binnen 13 weken hun fiets ophalen en betalen een administratieve vergoeding van € 25,-. Fietsen die niet binnen 13 weken worden opgehaald kunnen verkocht, vernietigd of geschonken worden (AWB artikel 5:30, 5:29). Burgers worden door middel van borden in het stationsgebied gewaarschuwd voor de fietsparkeerverbodzone. Op de gemeentewebsite wordt informatie gegeven over de AFAC en het ophalen van de fiets.

Gepubliceerd 08-12-2016