Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1823594

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1823594

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1823594
Onderwerp Raadsinformatiebrief over PALT Deel III 2017
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2016 15:31:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake PALT Deel III 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake PALT Deel III 2017 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype PALT DEEL III Dordrecht 2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Bod Trivire Algemeen
Icoon voor documenttype Bod prestatieafspraken Dordrecht - woonbron Algemeen