Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1823233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1823233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1823233
Onderwerp Beschikbaar stellen Incidentele middelen t.b.v. kleine subsidies
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 10:13:27
Onderwerp Beschikbaar stellen Incidentele middelen t.b.v. kleine subsidies
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 95 - Subsidies
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.M. Wouters, tel.no. 770 4773
Datum B&W Besluit 01-11-2016
Gerelateerde zaak 1719238
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 28 juni 2016 is het nieuwe Subsidiekader Kleine Subsidies door uw raad vastgesteld. Aangezien er sprake is van een bezuinigingstaakstelling heeft uw raad incidenteel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van overgangskosten en frictiekosten die gepaard gaan met het stopzetten en verminderen van subsidies. Het voorstel is om een aantal maatregelen te nemen om de overgang van structurele jaarlijkse subsidie naar kortlopende opstartsubsidie te stimuleren en mogelijk te maken.

Gepubliceerd 30-11-2016