Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821922

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821922

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821922
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 11:21:46
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie PvdA:


- STING gaat verhuizen naar groot pand aan Sarisgang tot aan Statenplaats. Er komt ook 1 ingang en uitgang aan Sarisgangzijde. Dat betekent dat het zijstraatje waar nu Pearl en anderen zitten en de Statenplaats-kant erg stil worden; nu zitten daar nog in- en uitgangen van de bestaande winkels. Wij zien graag dat u in overleg met Sting aandringt op meerdere in- en uitgangen. 
Reactie wethouder Sleeking: Als de hele verdieping is gevuld krijg je een andere uitstraling. Wethouder wil dit nog wel bespreken met de eigenaar. Rest van de leegstand wordt hopelijk snel ingevuld.


- Er is nu mooie feestverlichting in de binnenstad gekomen. Dat maakt de binnenstad een stuk gezelliger. Alleen na het doven van de feestverlichting is het heel donker in de binnenstad, vooral in de kleinere straatjes. Mensen voelen zich onveilig. Is de normale verlichting op een lagere stand gezet? Reactie wethouder Sleeking: Dat is niet het geval. Mensen zijn gewend aan een hoger lichtniveau als sfeerverlichting aan is. Wethouder dringt erop aan of verlichting ook wat langer kan branden. Aanvullende vraag fractie GroenLinks: Waarom wordt de Korte Breestraat niet verlicht, want de winkeliers in deze straat betalen er wel aan mee. Wethouder Sleeking zoekt dat uit.


Fracties GroenLinks en VVD:


Het AD van vandaag 21 november bericht dat de eigenaar DHG van de Lipsfabriek aan de Merwedestraat wacht op de sanering van het terrein. Het oude Lips gebouw zorgt, volgens enkele bewoners, steeds vaker voor overlast doordat het als hangplek wordt gebruikt, er regelmatig vuurtjes worden gestookt en het terrein niet goed is afgesloten. Kunt u aangeven waarom de sanering nog niet heeft plaats gevonden. Wanneer kan DHG een sanering van de gronden verwachten. Op welke wijze worden deze gronden gesaneerd. Is het beeld bij u bekend van de overlast? Voldoet het terrein aan juiste afsluiting en is er contact met de eigenaar over de overlast? Zo nee, bent u bereid om hierover alsnog met de eigenaar in contact te treden en bewoners te informeren over de uitkomst?
Reactie wethouder Van der Linden: Het is aan de ondernemer om de omgeving te informeren. Overlast was niet bekend bij de gemeente. Wethouder informeert bij de Omgevingsdienst en informeert de raad hierover. Klachten zijn ingediend bij de Wijklijn.


Fractie Beter voor Dordt:


Schoorsteen Onderwijsmuseum
Onder het motto Geef De Holland haar schoorsteen terug, werden onder andere oude straatnaamborden geveild voor het goede doel op initiatief van BVD. Dankzij een succesvolle crowd funding actie werd de benodigde 80.000 euro geworven. We zijn nu 2,5 jaar verder en onze vraag is wanneer wordt de nieuwe schoorsteen geplaatst? Het zou mooi zijn als de nieuwe tuin gereed is dat ook de schoorsteen weer op zijn plaats is gezet zodat het Onderwijsmuseum dan echt gereed is voor de toekomst. 
Reactie wethouder Sleeking: Bij het gereedkomen van de tuin wordt de schoorsteen geplaatst. Er worden zoveel mogelijk leerlingen bij het project betrokken.


Tunneltjes Kilweg
Aan de Kilweg liggen twee vrijwel identieke tunneltjes, direct achter elkaar. Het eerste onder de N3, het tweede onder het spoor. Het tweede tunneltje, onder het spoor, is recentelijk opgeknapt, dat verdient een grote pluim. Dit staat echter in schril contrast met het tweede.... Het eerste tunneltje: daar is nog nóóit wat aan onderhoud gepleegd hetgeen voor Dordt bepaald geen visitekaartje is. Het is natuurlijk een vreemde zaak, dat er wèl aan het tweede en niet aan het eerste tunneltje onderhoud wordt gepleegd, ook qua financiën...men is tòch bezig.. Waarom dan niet efficiënt werken en meteen beide tunneltjes aanpakken hetgeen voor de gemiddelde inwoner een raadsel is èn een bron van ergernis. Dat zou blijkbaar een taak zijn voor Rijkswaterstaat, maar die verwijzen terug naar de Gemeente. Wij willen graag weten hoe het nu aangepakt gaat worden en wie verantwoordelijk is voor dat onderhoud.
Reactie wethouder Van der Linden: RWS heeft er tot dusver geen prioriteit aan gegeven. Wethouder vraagt hier aandacht voor bij RWS. De commissie geeft hem mee dat hij dan ook het fietstunneltje richting Dubbeldam hierin meeneemt.


Fractie VVD:


Hardrijders Zuilenburg
Vrijdag heeft VVD Dordrecht een petitie ontvangen van 53 bewoners aan de Zuilenburg met hun zorgen over de hoge snelheid waarmee door de buurt wordt gereden. Op dit woonerf is veel verkeer als gevolg van de daar gevestigde school. De VVD fractie stelt hierover de volgende vragen: 1) Bent u bereid om nog dit jaar om de tafel te zitten met de bewoners van Zuilenburg en daarin ook de school te betrekken om een oplossing te bespreken om te voorkomen dat er met te hoge snelheid door de buurt wordt gereden?  2) Is het bij de politie bekend dat er veel klachten zijn over snelheidsovertredingen in deze buurt en weet u of er plannen zijn om hier handhavend op te treden?  3) Bent u bereid om op korte termijn snelheid beperkende maatregelen te nemen zoals een plantenbak of een eenvoudige 15km drempel?
Reactie wethouder Van der Linden: De wethouder weet niet of de Politie hiervan op de hoogte is. Wethouder neemt contact op om te bekijken wat er speelt. Als er maatregelen nodig zijn, dan worden die genomen.


Fractie D66:


-kan de commissie op 6 december het  Grondstoffenbeleidsplan agenderen? Wethouder Van der Linden zegt dit toe. 
-verzoek om stuk in AD van 21 november: 'Bereikbaarheid Dordt sterk afgenomen in 2017' toe te voegen aan mobiliteitsdossier. Actie griffie.