Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821872
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2017 14:37:57
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 augustus 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter heropent om 20:15 uur de vergadering.


Wethouder Reynvaan deelt mede dat het Damplein op tijd voor de intocht van Sinterklaas klaar is.