Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821862

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821862

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821862
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 (RIS 2013725)
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 21-09-2017 14:54:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit bekrachtigen geheimhouding Troelstraweg 125-127 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 (RIS 2013725) Voorblad stukken