Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821834

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821834

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821834
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Opening, mededelingen en vaststellen agenda Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verzoek om afvaardiging uit cie fysiek voor bijeenkomst 26 juni over gemeenschappelijke regeling Parkschap Algemeen