Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821811

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821811

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821811
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 11 april 2017
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van GroenLinks wordt de besluitenlijst bij agendapunt 4 "Woonvisie" aangevuld met dat GroenLinks opmerkingen heeft gemaakt met betrekking op de Jongeren. v.w.b. Cultuur, huisvesting en economie. Ook dat GroenLinks de visie van de Jongerenraad bij de Woonvisie betrokken wil zien. Tevens is de eigen keuze voor GroenLinks voor een woonvorm een belangrijk fundament vooral met name voor iedereen die bepaalde zorg nodig heeft ziet. Op verzoek van Beter voor Dordt wordt in de besluitenlijst opgenomen dat Beter voor Dordt op 9 mei met een stemverklaring komt.