Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821810

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821810

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821810
Onderwerp Agenda's 16, 23 en 30 mei 2017
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

Het voorgestelde agendapunt "aanvullend krediet Steegoversloot" wordt in verband met het besluit van de commissie om dit als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 9 mei niet behandeld tijdens de commissievergadering van 16 mei. Hiervoor in plaats komt agendapunt "GenX en de kwaliteit van het drinkwater".


Mede naar aanleiding van het werkbezoek aan Chemours en DuPont, dat voorafgaand aan de vergadering van de commissie heeft plaatsgevonden, besluit de commissie op 16 mei een themabijeenkomst over Chemours en DuPont als onderdeel van de reguliere commissievergadering te organiseren. Daarvoor zullen de beide bedrijven, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst ZHZ en de waterbedrijven Evides en Oasen worden uitgenodigd. Ook zal contact worden gelegd met initiatiefnemer van de inloopbijeenkomst op 3 mei (de heer Geene). Doel is om het gesprek aan te gaan naar aanleiding van de aandacht voor GenX en de kwaliteit van het drinkwater.