Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821803
Onderwerp Informatiebrief van de wethouder inzake geluidklachten over bedrijven Zeehavens
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Informatiebrief van de wethouder inzake geluidklachten over bedrijven Zeehavens
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van (deel 2, niet zichtbaar)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 18-04-2017
Gepubliceerd 20-04-2017