Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821578

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821578

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821578
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, tel.no. 770 5027
Datum B&W Besluit 01-11-2016
Gerelateerde zaak 1731853
Agendacommissie 13-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van Agenda voor de Stad zoeken we naar een nieuwe balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Via dit voortgangsbericht rapporteren we over de voortgang op de inhoudelijke veranderopgaven en besparingsvoorstellen uit Agenda voor de Stad. Om te borgen dat veranderopgaven en besparingsvoorstellen zowel financieel als inhoudelijk worden afgerond hebben we onze voornemens ingebed in de reguliere P&C-cyclus. Over deze voortgang rapporteren we eind 2017 nog met een laatste voortgangsbericht. Naar de toekomst hechten we onverminderd waarde aan het zoeken naar een nieuwe balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Dit doen we met name ook via het Lange Termijn Perspectief "Nieuw Dordtse Peil".

Gepubliceerd 08-12-2016